NJA Handel & Transport Aktiebolag

Allmän status:

Är detta företag aktivt eller inaktivt i allmänhet?. Lär dig mer.

Företagstitel:

NJA Handel & Transport Aktiebolag

Företagskod:

55633901446172

Direktörer i företaget:

Här är listan över personer som är eller var inblandade i verksamheten.. Lär dig mer.
Om du behöver ta bort information, klicka här.

Jurisdiktion:

SVERIGE
 


< Tidigare företag

TERMIT AND BAVER AB